NOORDHOLLAND – In de beroemde Sixtijnse Kapel in Rome zijn tongewelven – gewelven in de vorm van een halve cilinder – beschilderd. Maar ook in Nederlandse kerken zoals in Grote Kerk Naarden. Uniek in deze kerk is dat het hele tongewelf beschilderd is en bovendien volledig behouden.

De schilderingen zijn tussen 1509 en 1518 aangebracht. Aan de rechterzijde is het lijdensverhaal van Christus uit het Nieuwe testament afgebeeld. Aan de overzijde zijn vergelijkbare gebeurtenissen uit het Oude Testament in beeld gebracht.

Beschilderde tongewelven in Grote kerk Naarden

Beschilderde tongewelven en muurschilderingen maakten deel uit van het boek der ongeletterden – de meeste mensen rond 1500 konden immers niet lezen -, afbeeldingen die de christenen op het juiste pad hielden.

Vijfentwintig meter hoge stijger tot aan het dak van de kerk

Sinds vorig jaar staat Grote Kerk Naarden in de stijgers omdat het dak lekt en aan vervanging toe is. Duizenden nieuwe leien zijn nodig om het 500 jaar oude gewelf te blijven beschermen.

Stichting Grote Kerk Naarden ontvangt subsidie en wil daarvoor iets terug doen. Met de bouw van de publiekssteiger kunnen mensen zelf de trap op naar boven en de bijzondere beschilderingen tot in detail aanschouwen.

De Hemel

Detail: de geschilderde afbeeldingen in de 16e eeuw werden gefinancierd door gilden en leden van rijke families en stadsbestuurders. Ze wilden heel graag dat hun bijdrage zichtbaar zou zijn in de beschilderingen door ook de eigen wapens te laten afbeelden. Maar eigenlijk wilden ze gewoon een kaartje kopen op toegang tot de hemel.