Gedicht van Lucebert in Rotterdam

Deze week een interview met Anne Vegter, de nieuwe stadsdichter van Rotterdam in dagblad Trouw. De voormalig Dichter des Vaderlands heeft zich ten doel gesteld de poëzieregels te ontdekken die muren, gevels en bruggen sieren in de Stad van Doeners en Durfals.

Zo treft ze in de Gaffelstraat in Rotterdam de muurschildering van Lucebert aan.

Het verhaal is zo goed

Dat het nog lang niet af is

LUCEBERT

Toen ik dit tweeregelig gedicht las, dacht vrijwel meteen aan de Nederlandse wijnbouw.

Daarom draag ik gedichten in het openbaar aan als tip in de rubriek ‘Ook leuk om te doen’.

Poëzie op straat is immers overal. Kijk voor de aardigheid eens op de website Straatpoëzie. Op deze site is letterlijk in kaart gebracht welke gedichten te lezen zijn in de openbare ruimte in Nederland en Vlaanderen.

Gedicht van K. Schippers in Nijmegen
Gedicht van Willem Hussum in Leiden
Bruggedicht van Daniel Dee op de Mathenesserbrug in Rotterdam